Поддръжка

Международната федерация
ZERUST® предлага техническа
поддръжка на своите продукти
в световен мащаб.

Техническа поддръжка в световен мащаб

В глобален мащаб нашите научни работници и приложни инженери работят в тясно сътрудничество с клиентите и разработват функционални и ценово ефективни антикорозионни опаковки. След това тези решения са предлагани на клиентите от местните представители. Съществува голяма база данни за решаване на различни корозионни проблеми, която нашите компании споделят и това позволява бързо и ефективно намиране на оптималното решение за избиране на антикорозионна опаковка.

Групата ни работи в повече от 60 държави. Това ни позволява и при презокеански доставки  да осигурим инспекция на пратките в крайната дестинация.

Северна Америка

Поддръжка

Хората, работещи със ZERUST® EXCOR®, систематично натрупват опит в продължение на десетилетия в областта на антикорозионните решения и опаковки. Предоставяните услуги включват качествени проекти за опаковъчни решения и последващ сервиз, за да се гарантира максимална удовлетвореност на клиентите.

Опити в климатична камера
Действието на различни варианти на антикорозионна опаковка може да бъде проверено в климатичните камери на нашите лаборатории в САЩ, Германия, Япония, Индия и Русия. Тестът съгласно DIN EN IEC 60068-2-30 симулира ускорени климатични условия по време на транспорт и предварително показва, че изделията при реална пратка ще бъдат идеално защитени.

Пробни пратки 
Имаме готовност да направим пробна опаковка на място при Вас, която да потвърди ефективността на антикорозионна защита преди Вашите изделия да бъдат опаковани серийно. Може да Ви предоставим измервателно устройство, което следи температурата и влажността на въздуха вътре и извън опаковката и дава реална картина за климатичните условия по време на транспорта (дава информация дали водните пари кондензират вътре в опаковката, и.т.н.). При пристигане на пробната пратка при Вашия клиент, наш търговски представител отговарящ за дадена дестинация може на място да провери състоянието на изделията Ви. Клиентът Ви получава доклад с описание на начин на опаковане, състоянието на изделията преди изпращането и състоянието им при получаването.