Бразилия

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Бразилия
ZERUST PREVENÇAO DE CORROSAO LTDA

Mr. Ronnie Singh

255, Sao Bernardo do Campo Avenue
Sorocaba
18085-310
Sao Paulo - Brazil

Phone: +55 (0)15 / 3388-4700
Fax: +55 (0)15 / 3388-4706

Email: rsingh@zerust.com.br
Web: www.zerust.com.br