Австрия

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Австрия
EXCOR Austria GmbH

Mr. Peter Schmiedberger

IZ NÖ-Süd, Straße 3, Obj. 74
2355 Wiener Neudorf
Austria

Phone: +43 (0) 2236 677637-0
Fax: +43 (0) 2236 677637-70
Mobile: +43 (0) 650 2455022

Email: peter.schmiedberger@excor.at
Web: https://www.excor.at