Южна Корея

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Южна Корея
KOREA Zerust® Co., LTD

Mr. Ji-Taek Kim

#A-316, 984, Shihung - 3 Dong
Kimchun-Gu, Seoul 100743
Korea

Phone: 82 2 895 8891
Fax: 82 2 895 8895

Email: jtkim@dong-do.com
Web: www.zerust.org