Португалия

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Португалия
EXCOR IBERICA SPAIN

Mr. Jose J. Mendia

Camino Portuetxe 51, Oficina nº 213
20018 San Sebastian
Spain

Phone: 34 943 223 828
Fax: 34 943 223 829

Email: jose.mendia@excor.de
Web: www.excor.com