Канада

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Канада
Northern Technologies International Corporation

Mr. Chris Mein

Corporate Office
4201 Woodland Road
P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014 USA

Toll-Free: 1 (800) 328-2433
Phone: +1 (763)-225-6600
Fax: +1 (763)-225-6645
Email: sales@ntic.com