САЩ

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
САЩ
Northern Technologies International Corporation

Mr. Patrick Lynch
Mrs. Irina Roytman

Corporate Headquarters
4201 Woodland Road
P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014 USA

Toll-Free: 1 (800) 328-2433
Phone: +1 (763)-225-6600
Fax: +1 (763)-225-6645

Email: sales@zerust.com
Web: www.zerust.com