Швеция

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Швеция
Zerust® AB

Mr. Johan Granath

Box 77
SE-431 21 Mölndal
Sweden

Phone: 46 31 721 22 40
Fax: 46 31 721 22 49

Email: johan.granath@zerust.se
Web: www.zerust.se