Китай

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Китай
Tianjin Zerust® Anti-Corrosion Technologies,Ltd.

Mr. Tao Meng

Tianjin Office:
Suite 619, No. 248 Bai Di Road
Nankai District, Tianjin 300192

Phone: 86-22-2300-1532
Fax: 86-22-2300-1652
Email: taomeng@Zerust.com.cn

Ms.Lily Peng

Shanghai Office:
2 Plant, No. 625 Xinge Road
Songjiang District
Shanghai 201620

Phone: 86-21-3414-0676
Fax: 86-21-5448-1755
Email: Lily_Peng@Zerust.com.cn

Web: www.Zerust.com.cn