Словакия

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Словакия
EXCOR-ZERUST, s.r.o.

Mr. Jakub Nespor

Kvitkovicka 1527
763 61 Napajedla
Czech Republic

Phone: +420 573 034 227
Fax: +420 573 034 207

Email: info@excor-zerust.cz
Web: www.excor-zerust.cz