Ирландия

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Ирландия
Zerust® (U.K.) Limited

Mr. Stephan C. Taylor
Mr. Adam Taylor

Meadowfield Avenue
Green Lane Industrial Estate
Spennymoor
County Durham DL16 6YJ
United Kingdom

Phone: 44 1388 420 333
Fax: 44 1388 420 777

Email: steve.taylor@zerust.co.uk
          adam.taylor@zerust.co.uk
Web: www.zerust.co.uk