Обединени Арабски Емирства

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Обединени Арабски Емирства
NTI-Dilmun Middle East

Mr. Indrajit Anne

M-22; Executive Business Center
Al Najda Street
Abu Dhabi
UAE

Phone: +971 (0) 2 4952777
Fax: +971 (0) 2 6740066
Mobile: +971 (0) 50 135 0594
Email: indrajit@ntic.com