Италия

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Италия
EXCOR GmbH

Mr. Max Golzem

Via Alberto Mario, 45
25121 Brescia
Italy

Phone: +39 (0)030 / 2944031
Fax: +39 (0)030 / 2811473
Mobile: +39 (0)346 / 7838751

Email: max.golzem@excor.com
Web: www.excor.com