Полша

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Полша
"EXCOR" Sp. z o.o.

ul. Jarzynowa 50
94-204 Łódź
Poland

Phone: +48 42 633 53 73
Fax: +48 42 633 10 45

Email: excor@excor.pl
Web: www.excor.pl