Австралия

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Австралия
M&Y Services Pty Ltd

Mr. Manfred Gross

51 Ridgeland Drive
Teringie South Australia 5072

Phone: +61 4 1781 4877
E-Mail: manfred@zerust.com.au
Web: www.zerust.com