Технология

Антикорозионните продукти с марки Zerust® Excor® са непрекъснато разработвани и усъвършествани от осемдесетте години на миналия век. В днешно време, този дългосрочен и систематичен подход ни позволява да предложим антикорозионно решение практически за изделия от всякакъв вид метали и при различни ситуации.

ZERUST® EXCOR® летливи корозионни инхибитори (VCI)

Корозионните инхибитори, които се освобождават от нашите антокорозионни материали, образуват на повърхността на метала тънък слой, който предпазва от корозия по три начина:

  1. Неутрализира потока от електрони между анодните и катодните зони на повърхността на метала.
  2. Образува тънък хидрофобен слой на повърхността, който предотвратява директното действие на водата и влагата върху метала и функцията им на електролит.
  3. Регулира Ph стойностите на повърхността на метала.

Северна Америка

Как действа?

Защита срещу Корозия

Атмосферната корозия настъпва в момент, когато на повърхността на метала се появи влага. Влагата на повърхността на метала играе ролята на проводник на потока електрони между зоните с положителен заряд (катод) и местата с отрицателен заряд (анод). Резултат от тази електрохимична реакция е окислението на повърхността, което, в зависимост от вида на метала, се проявява или като класическа „червена’ корозия или като промяна на цвета (посивяване).

Опаковъчните материали ZERUST® EXCOR® съдържат химични съединения, които се изпаряват постепенно от опаковката. Вътре в опаковката се създава нетоксична, прозрачна химически наситена атмосфера, която не позволява протичането на корозионна реакция. Когато извадим изделията от антикорозионната опаковка, инхибиторния слой върху металната повърхност се изпарява бързо и детайлите са чисти, сухи, без корозия и готови за незабавно ползване.