Казахстан

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Казахстан
ZAO MostNIC

Ms. Tatiana O. Yakubovskaya

Profsouznaya street, 93a, Office 528/503
Moscow, 117279
RUSSIA

Phone: 7 495 330 26 68
Fax: 7 495 330 57 33

Email: sales@mostnic.ru
Web: www.mostnic.ru