Сингапур

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Сингапур
Zerust Singapore Pte Ltd

Mr. Ivan Ho

18 Boon Lay Way
#10-126 TradeHub21
Singapore 609966

Phone: 65 6795 2034
Fax: 65 6795 2209

Email: ivan.ho@zerust.com.sg
Web: www.zerust.com