Германия

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Германия
EXCOR Korrosionsschutz-Technologien und -Produkte GmbH

Mr. Francesco Mannocchi

Tonlandstraße 2
34346 Hann. Münden
Germany

Phone: +49 (0) 5541 7062-00
Fax: +49 (0) 5541 7062-10

Email: info@excor.de
Web: https://www.excor.de/