Южна Африка

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Южна Африка
Baypac Pty Ltd.

Mr. Dave Louw

36 Slater Street
P.O. Box 2380
6056 North End
Port Elizabeth, South Africa

Phone: 27 41 484 2261
Fax: 27 41 484 2231
Email: davelouw@icon.co.za