Естония

Zerust® Excor® по света

Международната федерация от
партньорски фирми Zerust® Excor®
оперира в над 60 държави. Можем
да Ви окажем техническа поддръжка
и съдействие за Вашите доставки
навсякъде.

Contact details
Естония
Zerust OY

Mrs. Tuija Hjerpe
Mr. Kari Saarinen

Kivikonkierto 14
05460 Hyvinkää
Finland

Phone: 358 19 426 2600
Fax: 358 19 426 2625

Email: zerust@zerust.fi
Web: www.zerust.fi